fbpx
Skip links

Sığorta hüququ

  • Reqres (subroqasiya) qaydasında vəsaitlərin təqsirkar tərəfdən tələb edilməsi;
  • Sığortalıya (zərərçəkənə) sığorta təzminatının alınması qaydası və şərtləri, qəza halında hərtərəfli hüquqi yardım üzrə məsləhətlərin verilməsi;
  • Sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortalının mənafelərinin təmsil edilməsi və sığorta ödənişinin alınmasında sığortalıya hüquqi yardım göstərilməsi;
  • Sığorta şirkətinin sığorta ödənişinin ödənilməsinin gecikdirməsi, zərərin məbləğini aydınlaşdırması, sığorta haqlarının ödənilməsindən imtina edilməsi ilə əlaqədar ərizələrin, pretenziyaların, şikayətlərin tərtib edilməsi;
  • Sığortalının (faydalanan şəxsin, zərəçəkmiş şəxsin) sığorta şirkəti qarşısında məhkəmədənkənar maraqlarının təmsil edilməsi (izahatın verilməsi, sənədlərin toplanması, sığortaçı ilə danışıqlar, sığorta ödənişinin ödənilməsinə nəzarət);
  • Sığorta şirkətlərinin hərəkətlərinə qarşı şikayətlərin, iddiaların, iddia üzrə etirazların, apellyasiya və kassasiya şikayətlərinin tərtib edilməsi;
  • Məhkəmədə sığortaçının/sığortalının maraqlarının təmsil olunması.