fbpx
Skip links

Daşıma (lojistika) hüququ

  • Daşıma və (və ya) nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri üzrə müqavilələrin hazırlanması, hazır müqavilələrin hüquqi ekspertizasının həyata keçirilməsi;
  • Qanunvericiliyin tələbi əsasında lisenziya və icazələrin alınması üçün zəruri sənədlərin toplanması, müştərilərin müvafiq qurumlarda hüquqi müşayiət olunması;
  • Daşınan malların sığortası ilə əlaqəli sığorta şirkətləri ilə bağlanacaq müqavilələrin hüquqi ekspertizası, şirkətlərlə görüşlərdə müştərinin hüquq və mənafelərinin müdafiə olunması;
  • Daşıma ilə əlaqəli müştərilərin tərəf müqabilləri və digər şəxslər və ya qurumlar ilə görüşlərində onların hüquq və mənafelərinin müdafiə olunması üçün hüquqi müşaiət olunması;
  • Daşıma ilə bağlı mübahisələrin həlli üçün müştərilərin hüquq və mənafelərinin müdafiə olunması, zəruri hallarda müvafiq qurumlarda təmsil olunması.