fbpx
Skip links

İnzibati Hüquq

  • İnzibati orqanlar (müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, onların yerli və digər qurumları, bələdiyyələr, qanuna əsasən inzibati akt qəbul etmək səlahiyyətli fiziki və ya hüquqi şəxsləri) tərəfindən qəbul edilmiş aktlarının qanunvericiliyə əsasən hüquqi ekspertiza olunması;
  • İnzibati orqanların qanunsuz aktlarından, imtina qərarlarından müvafiq orqanlara şikayətlərin yazılması, zəruri olduqda həmin orqanlarda müştərinin təmsil olunması;
  • İnzibati orqanların qanunsuz qərarlarının, aktlarının məhkəmədə mübahisləndirilməsi üçün ərizələrin yazılması və zəruri sənədlərin toplanması;
  • Məhkəmə orqanlarında müştərinin hüquq və mənafelərinin müdafiə olunması üçün vəkillə təmin olunması;
  • Məhkəmə aktlarının icra edilməsi üçün icra prosesinin təqib edilməsi.