fbpx
Skip links

Ailə Hüququ

  • Nikah müqavilələrinin hazırlanması, hazır müqavilələrə hüquqi rəyin verilməsi;
  • Nikahın pozulması və ya etibarsız sayılması tələbi olan şəxslərə qanunvericilik əsasında hüquqi məsləhətlərin verilməsi, qarşı tərəflə danışıqlar zamanı müştərilərin hüquq və mənafelərinin müdafiə olunması;
  • Nikahın pozulması və ya etibarsız sayılması, birgə əmlakın bölgüsü, uşaqların qəyyumluğunun müyyən olunması, alimentin miqdarının müəyyən olunması barədə sazişlərin hazırlanması üçün tərəflərə qanunvericilik əsasında hüquqi yardımın göstərilməsi;
  • Nikahın pozulması və ya etibarsız sayılması, atalığın müəyyən olunması, uşaqlara qəyyumun müəyyən olunması, valideyinlik hüquqlarından məhrum etmə və ya məhdudlaşdırma, əmlak bölgüsü, alimentin miqdarının müəyyən olunması, azaldılması və ya artırılması üçün məhkəmədə iddiaların qaldırılması, qaldırılmış iddialarda müştərilərin hüquq və mənafelərinin müdafiə olunması;
  • Məhkəmə aktlarından yuxarı instansiya məhkəmələrinə əsaslandırılımış şikayətlərin yazılması;
  • Məhkəmə aktlarının icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi.