fbpx
Skip links

Gömrük hüququ

  • Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələri əsasında idxal və ixrac əməliyyatı zamanı yaranmış olan problemlərin gömrük orqanları və məhkəmə orqanları qarşısında həlli üçün qanunuvericiliyə uyğun hüquqi məsləhətlərin verilməsi;
  • Gömrük orqanlarının qanunsuz hərəkətlərindən müvafiq orqanlara şikayətlərin, ərizələrin yazılması;
  • Gömrük orqanlarında müştərinin hüquqi müşayiət olunması;
  • Gömrük orqanlarının qanunsuz imtina qərarlarından və ya aktlarından qanunvericilik əsasında inzibati orqanlarda və ya məhkəmə orqanlarında müştərinin hüquq və mənafelərinin müdafiə olunması;
  • Müştəri tərəfindən idxal edilən malların gömrük orqanında kontrafakt məhsulları siyahısında qeydiyyatının aparılmasına dair xidmətlər, tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların gömrük orqanında reyestrinin aparılması və bu hüquqların qorunması.