fbpx
Skip links

Təhlil

Vergi uçotu üzrə təhlil   

 • Onlayn kargüzarlığa gəlmiş və göndərilmiş məktubların təhlili
 • Rəsmi məlumatlar əsasında sifarişçinin təqdim etdiyi dövriyyə məbləğlərinin düzgünlüyünün yoxlanılması
 • Rəsmi məlumatlar əsasında sifarişçinin təqdim etdiyi əvəzləşdirmə məbləğlərinin düzgünlüyünün yoxlanılması
 • Xarici kreditor və debitor məbləğlərinin düzgünlüyünün yoxlanılması
 • Təqdim edilmiş ƏDV bəyannamələrinin təhlil edilməsi
 • Təqdim edilmiş ÖMV bəyannamələrinin təhlil edilməsi
 • Təqdim edilmiş mənfəət bəyannamələrinin təhlil edilməsi
 • Təqdim edilmiş Əmlak vergi bəyannamələrini təhlil edilməsi
 • Təqdim edilmiş Torpaq vergi bəyannamələrinin təhlil edilməsi
 • Şəxsi hesab vərəqəsinin təhlil edilməsi və aktiv kameralların müəyyən edilməsi
 • Hesablanmış aktiv Kameralların səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi
 • Nağd əməliyyatların (kassa) qalığının müəyyən edilməsi üzrə təhlil ( vergi ödəyicisinin xüsusi istəyi əsasında)
 • Təqdim edilmiş Vahid Muzdlu Hesabatların yoxlanılması

Kadr uçotu üzrə təhlil     

 • Əmək müqaviləsi, Ərizə, Əmr və s. kadr uçotu sənədlərinin təhlil olunması
 • İşçilərin portala daxil edilmiş əmək bildirişlərinin təhlil edilməsi
 • Hesablama ödəmə cədvəlinin təhlil edilməsi

Gömrük əməliyyatları üzrə təhlil  

 • İdxal əsasında alınmış malların dəyərinin müəyyənləşdirilməsi
 • Daxil olan Yük Gömrük Bəyannamələrinin banka təhvil verilib-verilməməsinin və ya xarici ödənişlər üzrə ödənişin geri qaytarılması və ya müvafiq ödəniş üzrə Yük Gömrük Bəyannaməsinin daxil olub-olmamasının təhlili

Bank əməliyyatları üzrə təhlil 

 • Cari bank hesablarının və bank komisiyalarının müəyyən olunması
 • Əməkdaşlıq etdiyi  banka alternativ bankın müəyyən edilməsi

Anbar uçotu üzrə təhlil 

 • İdxal əsasında alınmış malların dəyərinin müəyyənləşdirilməsi
 • Eqaimə və alış aktı əsasında alınmış malların dəyərinin müəyyənləşdirilməsi
 • Təqdim edilmiş ticarət əlavəsi əsasında SMMD-nin müəyyən olunması