fbpx
Skip links

Mənfəət

Vergi uçotu

 • Onlayn kargüzarlıq sisteminə və şəxsi hesab vərəqəsinə gündəlik nəzarət edilməsi
 • Mükəlləfiyyət üzrə aylıq, rüblük, yarımillik və illik statistika hesabatlarının təqdim edilməsi
 • E-qaimə faktura və ya alış aktı tərtibi, həmçinin tələb əsasında müvafiq alış və ya satış əməliyyatları üzrə alt sənədlərin tərtibatı
 • Obyektin qeydiyyata qoyulması və ya qeydiyyatdan çıxarılması
 • Alğı-satqı və ya borc müqavilələrinin tərtibi
 • Borc müqavilələri üzrə uçotun aparılması
 • İşçilərə əmək haqqı kartlarının sifarişi
 • Anbar uçotu üzrə əməliyyatların aparılması
 • Kalkulyasiyaya əsasən istehsal edilmiş malların maya dəyərinin təyin edilməsi
 • Müştərilərdən daxil olan sorğuların cavablandırılması və ya müvafiq konsultasiyaların verilməsi
 • Vergi orqanı ilə yazışmaların aparılması və ya uyğunsuzluğun yarandığı bəyannamə üzrə dəqiqləşdirilmiş hesabatın təqdim edilməsi
 • İşçilərlə bağlı tərtib edilmiş müvafiq cədvələ əsasən rüblük Vahid muzdlu bəyannamənin təqdim edilməsi
 • Rüblük Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin təqdim edilməsi
 • Debitor, kreditor və avansla bağlı uçotun aparılması
 • Xammalların istehsaldaxili yerdəyişməsi ilə əlaqədar sənədləşmələrin aparılması
 • Kassa uçotunun aparılması
 • NKA-nın və Posterminalın qeydiyyatı üzrə əməliyyatlar
 • Müştərilərin kredit müraciətlərinə əsasən müvafiq bank tərəfindən tələb edilən sənədlərin hazırlanması
 • Hüquqi şəxsin məlumat dəyişikliyi üzrə əməliyyatlar
 • Rüblük Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinin təqdim edilməsi
 • Gəlir və xərc üzrə uçotun aparılması

Kadr uçotu  

 • İşçilərin qeydiyyatı üzrə ərizə, əmr, əmək müqavilələrinin tərtibi, elektron qeydiyyata alınması (ştat vahidi, vakansiya və əmək bildirişinin əldə olunmasınadək olan əməliyyatlar) və müvafiq Hesablama ödəmə cədvəlinə işlənilməsi
 • İşçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinə xitam üzrə sənədləşmələrin tərtibatı, son-haqq hesabın hesablanması və Hesablama ödəmə cədvəlinə işlənilməsi
 • İşçilərə müvafiq iş illəri ilə əlaqədar məzuniyyətin hesablanması və məzuniyyət üzrə sənədləşmələrin (ərizə, əmr) aparılması ilə nəticələnən əməliyyatın Hesablama ödəmə cədvəlinə işlənilməsi
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrdən sığorta üzrə müraciətlərin tərtibi və ya avtomatik əlavələrin imzalanması
 • Müavinətlərlə bağlı müraciətlərin edilməsi

Gömrük əməliyyatları    

 • Daxil olan Yük gömrük bəyannamələri üzrə malların maya dəyərinin hesablanması
 • İdxal sənədləri əsasında avans kodunun alınması
 • Daxil olan Yük gömrük bəyannamələrinin müvafiq xarici köçürmələr üzrə banka təhvil verilməsi

Bank əməliyyatları               

 • Bank hesablarının açılması, bank əməliyyatlarının aparılması
 • Xarici ödənişlər üzrə konvertasiya, ödəniş tapşırığının internet bankçlıq üzərində tərtibatı və swiftin alınması
 • Ölkədaxili ödənişlərin edilməsi ( Büdcə, kontragentlər üzrə )