fbpx
Skip links

Birdəfəlik xidmətlər

1. Müştərinin tələbi əsasında sənədlərin hüquqi audit olunması və rəyin yazılması.

2. Hüquqi şəxslərin təsis edilməsi, ləğvi, yenidən təşkil olunması və xüsusi icazələrin alınması:

 • Yerli investisiyalı hüquqi şəxsin yaradılması;
 • Xairici investisiyalı hüquqi şəxsin yaradılması;
 • Təsərrüfat vahidlərinin yenidən təşkili (bölünmə, ayrılma, qoşulma, birləşmə və çevrilmə) (ancaq hüquqi işləmləri);
 • Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi;
 • Müflis olması halında hüquqi prosedurun başladılması;
 • Xüsusi icazələrin alınması üçün qanunvericilik əsasında lazımı sənədlərin hazırlanmasında hüquqi məsləhətlərin verilməsi, ərizə və müraciətlərin yazılması, zəruri hallarda müştərinin müvafiq orqanlarda müşayiət olunması.

3. Vergi, Gömrük və ƏƏSMN-nin orqanlarına ərizə və şikayətlərin yazılması, zəruri hallarda müştərinin hüquqi müşayiət olunması:

 • Ərizə və şikayətlərin yazılması;
 • Müştəinin təmsil olunması və ya hüquqi müşayiət olunması.

4. Əqli mülkiyyət hüququ:

 • Əqli mülkiyyət obyektlərinin (əmtəə nişanlarının, ixtiraların, faydalı modelin, coğrafi göstəricilərin, sənaye nümunələrinin) qeydiyyata alınması;
 • İdxal olunan malların kontrafakt məhsullar siyahısına alınması.

5. Məhkəmələrdə müştərilərin hüquq və mənafelərinin müdafiə olunması:

 • Cinayət hüququ üzrə;
 • Ailə hüququ üzrə;
 • İnzibati Xətalar haqqında icraat zamanı;
 • Əmək hüququ üzrə;
 • Kommersiya məhkəmələrində;
 • İnzibati məhkəmələrdə;

6. Miqrasiya məsələləri:

 • Müvəqqəti olma;
 • Müvəqqəti yaşama icazəsi;
 • İş icazəsi;
 • Daimi yaşama icazəsi.