fbpx
Skip links

Müqavilə və Əmək

  • Müştəriyə hüquqi konsultasiyanın verilməsi
  • Müştəri ilə görüşə gedərək konsultasiyanın verilməsi

Ölkədaxili (alqı-satqı, icarə, sub-icarə, beh, borc, dəyişdirmə, xidmət) müqavilələrinin yazılması və ya hazır müqavilələrin ekspertiza olunması və hüquqi rəyin verilməsi

  • Müqavilələrin yazılması
  • Ekspertiza və hüquqi rəyin verilməsi

Əmək qanunvericiliyinin tələbləri əsasında sənədlərin hazırlanması 

  • Ərizə, əmr, əmək müqaviləsi, tam maddi məsuliyyət və kofidensial müqavilələrin yazılması.
  • İşçinin sistemdə qeydə alınması
  • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi zamanı sənədlərin hazırlanması və sistemdən çıxardılması