fbpx
Skip links

Mühasibat işləri üzrə

 • Bütün mühasibat əməliyyatlarının uçotu və qeydiyyatı,
 • Anbar uçotunun və hesabatının hazırlanması və inventarizasiyasının aparılması,
 • Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi üzrə uçotunun və inventarizasiyasının aparılması,
 • YGB-lər üzrə idxal edilən, daxili bazardan alınan malların maya dəyərinin və satış qiymətinin formalaşdırılması,
 • Xarici avans ödənişlərinin idxalla bağlanılmasına nəzarət edilməsi,
 • Təhvil-qəbul aktı, forma 2, forma 3 və hesab-fakturaların yazılması,
 • Elektron qaimələrin göndərilməsi,
 • Bank ödəniş tapşırıqlarının yazılması,
 • Debitor və kreditorlarla üzləşdirmə aktlarının hazırlanması,
 • Bütün növ aylıq, rüblük və illik Vergi bəyannamələrinin hazırlanması və təqdim edilməsi,
 • Hesablanmış əmək haqqına görə rüblük Vahid Bəyannamələrinin təqdim edilməsi,
 • Aylıq, rüblük, illik Statistika hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi,
 • Vergi kameral yoxlamalarına nəzarət edilməsi və cavablandırılması.