fbpx
Skip links

Maliyyə işləri üzrə

  • İllik, rüblük, aylıq büdcə planının hazırlanması və icrasına nəzarət,
  • Xərclərin optimallaşdırılması və əsaslandırılması,
  • Gəlir və xərclərin, pul vəsaitlərinin proqnozlaşdırılması və icrasının təhlili,
  • Rəhbərlik üçün aylıq maliyyə hesabatlarının hazırlanması (balans, mənfəət-zərər, pul vəsaitlərinin hərəkəti cədvəli, kapitalda dəyişikliklər hesabatları).