fbpx
Skip links

Vergi

Qeydiyyat və ləğv etmə xidmətləri

Qeydiyyat Operativ şəkildə Hüquqi və Fiziki şəxlərin qeydiyyata alınması üçün sənədləşmə işlərinin aparılması, bank hesablarının açılması və digər qeydiyyat işlərinin həyata keçirilməsi Fəaliyyətin dayandırılması Hüquqi

Mühasibat Uçotu xidməti

Mülkiyyət növündən və fəaliyyət sahəsindən asılı olmadan şirkətlərin davamlı inkişafını təmin edən əsas amillərdən biri də şirkətlərin mühasibat siteminin düzgün işləyişinin təşkil edilməsidir. Mühasibat uçotunun

Bank Əməliyyatlarının İdarə Edilməsi Xidmətləri

Bank hesablarına nəzarət, ödənişlərin, ölkədaxili və ölkəxarici köçürmələrin və digər bank əməliyyatlarının icra edilməsi, bank əməliyyatları zamanı tutulan komissiyaların optimallaşdırılması üçün cari əməkdaşlıq edilən banklarla

Vergi uçotu

Uçotun qurulması Biznes fəaliyyətinizin gəlirliliyi və uzunömürlülüyünü şərtləndirən amillərdən biri də düzgün qurulmuş uçot sisteminizin olmasıdır. Bu baxımdan biz sizə hələ fəaliyyətə başlamadan öncə optimal vergi rejiminizlə bağlı tövsiyyələr verə,