fbpx
Skip links

Təşkilati və təminat işləri üzrə

 • 1C Proqram təminatının yazılması və texniki dəstəyi,
 • Əvvəlki dövrün mühasibat uçotunun bərpa edilməsi və zərurət olduqda dəqiqləşdirilmiş Bəyannamələrinin təqdim edilməsi,
 • Cari dövrün mühasibat uçotunun qurulması və aparılması,
 • Şirkətin strukturunun, departament və şöbələrin əsasnamələrinin, işçilərin vəzifə təlimatlarının işlənib hazırlanması,
 • Daxili sənəd dövriyyəsi sisteminin təşkil olunması,
 • İstehsal və topdan satış müəssisələri üçün malların alınması, daxili yerdəyişməsi, satılması və silinməsi sənədlərinin hazırlanması,
 • Malların kodlaşdırılması və unifikasiya edilməsi, əmtəə-mal qiymətliləri üzrə sənəd dövriyyəsinin təşkili,
 • Risklərin idarə olunması prosedurlarının və şirkətdaxili nəzarət prosedurların (mal istehsalı, saxlanılması, satılması, yerdəyişməsi, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsi və təhvil verilməsi, kadrlar üzrə uçot qaydalarının), metodiki göstərişlərin, qaydaların işlənib hazırlanması,
 • Aktivləri qorunması istiqamətində müvafiq tövsiyyələrin verilməsi,
 • Büdcə və büdcədənkənar vəsaitlərin icrası zamanı vahid büdcə təsnifatının (VBT) düzgün tətbiq olunması ilə bağlı məsləhət verilməsi,
 • Daxili audit sisteminin təşkil olunması,
 • Maliyyə-təsərrüfat sahəsinə aid qanunvericiliyə dair konsultasiyaların verilməsi,
 • İşçilərə treninqlərin və təlimlərin keçirilməsi,
 • İşçilərin və iş yerlərinin attestasiyasının aparılması.